Imprimir aquesta pàgina

acTIC

placa_actic

El Telecentre de Les Borges del Camp és nou centre col.laborador de la Generalitat de Catalunya per a la realització de les proves ACTIC.

 

Què és l'ACTIC?

ACTIC significa l’avaluació de la nova acreditació de coneixements i competències en tecnologies de la informació i comunicació.

Les persones que superen satisfactòriament la prova tenen un certificat acreditatiu que emet la Generalitat, i que els possibilita acreditar un determinat nivell de competències (bàsic, mitjà o avançat) en TIC davant de qualsevol empresa o administració.

 

actic

Amb la creació d’aquesta acreditació es vol establir un estàndard de competències tecnològiques per a organismes i empreses, i afavorir la seva integració en la dinàmica de la societat de la informació. Un altre objectiu de l’ACTIC és promoure la formació, la utilització i l’eficàcia en l’ús de les TIC des d’un punt de vista social i econòmic. L’accés i la utilització de les TIC eviten la fractura digital i contribueixen a la cohesió social i vertebració territorial de Catalunya.

 

A quin nivell haig de matricular-me?

 

El model d’acreditació es compon de 3 nivells de certificació:

Nivell 1 – Certificat bàsic

Nivell 2 – Certificat mitjà

Nivell 3 – Certificat avançat

 

Cada nivell té associat uns determinats coneixements, procediments i actituds.

nivells

 

Per a cada nivell es defineixen unes competències que s’han d’assolir:

 

competencies

 

A la pàgina web d’actic, a l’apartat “Destaquem”, hi trobareu un qüestionari d’autoevaluació que permetrà saber quin és el nivell que hauríeu de realitzar.

Tanmateix, podeu trobar els continguts detallats per competència i nivell en format d’arxiu descarregable en l’apartat “Documentació de referència”.

 

En que consisteix la prova?


L’examen consisteix en realitzar en un temps concret un conjunt d’activitats sobre diversos temes que el sistema determina aleatòriament. Per a cada nivell varia el tipus d’activitats i el temps que es té.

 

Nivell 1 (bàsic): 75 minuts, 40 activitats.

Nivell 2 (mitjà): 100 minuts, 70 activitats.

Nivell 3 (avançat): es farà en una o en dues sessions, en funció del nombre de competències de què l’aspirant vulgui avaluar-se. Cada sessió consisteix en 1, 2 o 3 blocs d’activitats, relatius respectivament a cadascuna de les competències que s’avaluen en la sessió (cada bloc d’activitats té una durada màxima de 35 minuts).

 

 

Per veure com serà la prova i el tipus de preguntes pots consultar la Guia de la prova.


Quant costa?

 

Nivell 1: 15,15€
Nivell 2: 20,20€
Nivell 3: 25,25€

*Per exempcions i/o bonificacions, consultar la web http://actic.gencat.cat

 

Qui pot fer la prova?

 

Qualsevol persona major de 16 anys pot inscriure’s a la prova.

 

 

Puc fer la prova des de casa?

 

No, l’examen s’ha de fer obligatoriament mitjançant ordenador en un dels centres col·laboradors que han estat aprovats per la Generalitat de Catalunya.

 

Quan puc fer la prova?

 

Els horaris per fer les proves depèn de cada centre col·laborador. L’horari per realitzar les proves al Telecentre de Les Borges és Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 9:30 a 12 h.

 

Com m’hi puc inscriure?

 

La inscripció a la prova d’avaluació es fa per Internet al web de l’ACTIC (http://actic.gencat.cat). S’ha d’emplenar un formulari amb les vostres dades personals i inscriure’s al nivell desitjat. Després, s’ha de fer el pagament de la taxa i posteriorment especificar a quin centre col·laborador i en quina data i hora voleu dur a terme l’examen. Naturalment, el Telecentre de les Borges del Camp és un d’aquests centres col·laboradors.

 

4pasos

Per qualsevol altre dubte, podeu consultar la web d’ACTIC (http://actic.gencat.cat) o bé anar al Telecentre de les Borges els dijous de 9:30 a 12 h.

 

Telecentre Les Borges del Camp
C/Catalunya, 17
Les Borges del Camp

Tel. 977817000 ext. 2
Consulta mapa